ارجمندی مدیرکل میراث فرهنگی قم
بازگشت «ارجمندی» به میراث فرهنگی 07 فروردین 1400

بازگشت «ارجمندی» به میراث فرهنگی

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تأیید و تکذیب‌های متعدد، پرونده مدیریت حمید یزدانی خرم در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم بسته شد و علیرضا ارجمندی از مدیران اسبق این اداره، سرپرستی آن را به عهده گرفت.