قدیر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم - پایگاه خبری شهر بیست
جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم 26 اسفند 1399

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم

بر اساس جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم، متأسفانه دو بیمار بستری جان خود را از دست دادند.

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم 29 آذر 1399

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم

شهر بیست/ جدیدترین آمار بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی قم اعلام شد.

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم 24 آبان 1399

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم

شهر بیست/ بر اساس جدیدترین آمار بیماران کرونایی در قم، تعداد جان‌باختگان با افزایش قابل توجهی مواجه شد.

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم 07 آبان 1399

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم

شهر بیست/ همزمان با تمدید محدودیت‌های کرونایی در قم، جدیدترین آمار بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی استان اعلام شد.

جدیدترین آمار بستری بیماران کرونایی در قم 27 مهر 1399

جدیدترین آمار بستری بیماران کرونایی در قم

شهر بیست/ براساس جدیدترین آمار بیماران کرونایی در مراکز درمانی قم، همچنان تعداد جان‌باختگان دورقمی است.

جدیدترین آمار بستری بیماران کرونایی در قم 23 مهر 1399

جدیدترین آمار بستری بیماران کرونایی در قم

شهر بیست/ جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم در حالی اعلام شد که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در حال حاضر چیزی به نام سرماخوردگی نداریم و هر علائمی کروناست، مگر خلاف آن ثابت شود.

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم 16 مهر 1399

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم

شهر بیست/ براساس جدیدترین آمار بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی قم، متأسفانه تعداد جان‌باختگان کرونایی در قم به طور چشمگیری افزایش یافت و رکورد جدیدی طی یک روز به ثبت رسید.

جدیدترین آمار بستری بیماران کرونایی در قم 15 مهر 1399

جدیدترین آمار بستری بیماران کرونایی در قم

شهر بیست/ براساس جدیدترین آمار بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی قم، همچنان تعداد جان‌باختگان کرونایی در قم دورقمی است.

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم 10 مهر 1399

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم

شهر بیست/ جدیدترین آمار بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی قم در حالی اعلام شد که متأسفانه همچنان تعداد جان‌باختگان کرونایی در قم دورقمی است.

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم 09 مهر 1399

جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم

شهر بیست/ جدیدترین آمار بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی قم در حالی اعلام شد که متأسفانه مجدداً تعداد جان‌باختگان کرونایی در قم به آمار قابل توجهی رسید.