آیین اختتامیه سومین جشنواره نمای مطلوب - پایگاه خبری شهر بیست
آشفتگی نماهای شهری موجب پرخاشگری‌ اجتماعی می‌شود ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

آشفتگی نماهای شهری موجب پرخاشگری‌ اجتماعی می‌شود

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: بخشی از ناهنجاری‌ها و پرخاشگری‌های رفتاری که در سطح جامعه می‌بینیم، ناشی از آشفتگی‌های نماهای شهری است.

نقش اساسی مشارکت شهروندی در ساماندهی سیما و منظر شهری ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

نقش اساسی مشارکت شهروندی در ساماندهی سیما و منظر شهری

مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم با اشاره به نقش اساسی مشارکت مردم در ساماندهی سیما و منظر شهری گفت: هدف اصلی از برگزاری جشنواره «نمای مطلوب» ایجاد مشارکت و حساسیت مردم در ارتباط با پدیده نمای مطلوب ساختمان‌ها بود.