محمد سوری - پایگاه خبری شهر بیست
همایش بین‌المللی «جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» برگزار می‌شود ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

همایش بین‌المللی «جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» برگزار می‌شود

مدیر گروه فلسفۀ پژوهشکدۀ فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از برگزاری همایش بین‌المللی «جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» در قم خبر داد و گفت: این همایش از ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه به صورت مجازی برگزار می‌شود و به بررسی موضوعاتی نظیر «مفهوم مرگ»، « مفهوم جاودانگی» و «حیات پس از مرگ» می‌پردازد.