شارلی ابدو در قم - پایگاه خبری شهر بیست
ضرورت تبیین ماهیت جریان‌های فاسد هنری ۲۵ دی ۱۴۰۱

ضرورت تبیین ماهیت جریان‌های فاسد هنری

رئیس انجمن عکاسان قم با اشاره به پیشینه ضد اخلاقی نشریه «شارلی ابدو»، گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی بهترین اقدام برای محکومیت این جریان‌های زرد و فاسد هنری است و زمانی که سطح آگاهی جامعه بالا رود بهتر می‌توانیم چنین اقداماتی را محکوم کنیم.