خدمات شهری شهرداری قم - پایگاه خبری شهر بیست
راه‌اندازی بازار پسماند خشک در سایت البرز 30 دی 1399

راه‌اندازی بازار پسماند خشک در سایت البرز

شهر بیست/ معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به ساماندهی گاراژهای ضایعاتی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازار پسماند خشک در سایت البرز خبرداد.