حق انشعاب آب و فاضلاب در قم - پایگاه خبری شهر بیست
جزئیات حق انشعاب آب و فاضلاب در مناطق مختلف قم اعلام شد ۲۵ آذر ۱۴۰۱

جزئیات حق انشعاب آب و فاضلاب در مناطق مختلف قم اعلام شد

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم با بیان اینکه حق انشعاب آب و فاضلاب در هر منطقه مجزا بررسی و مبالغ آن تعیین شد، گفت: مبالغی که در این جدول مشخص‌شده برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده و برای سال‌های بعد دوباره مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.