استخدام معلم در آموزش و پرورش - پایگاه خبری شهر بیست
تصویب استخدام نخبگان قرآنی در آموزش و پرورش ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تصویب استخدام نخبگان قرآنی در آموزش و پرورش

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با بیان اینکه ۷۵ درصد دانشجویان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مراکز اداری اشتغال دارند، گفت: آموزش و پرورش با کمبود معلم قرآنی مواجه است و مقرر شد که سالیانه حدود ۳۰۰ دانشجوی نخبه قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم را به‌عنوان معلم جذب کند، ضمن اینکه تمامی شرکت‌کنندگان جشنواره قرآن و عترت برای استخدام به‌عنوان معلم قرآن به آموزش و پرورش معرفی می‌شوند.