۱۲۸ دوره آموزشی عمومی - پایگاه خبری شهر بیست
برگزاری ۱۲۸ دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری قم ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

برگزاری ۱۲۸ دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری قم

۱۲۸ دوره آموزشی عمومی و تخصصی در سال گذشته ویژه پرسنل شهرداری قم برگزار شد.