کارگر روزمزد - پایگاه خبری شهر بیست
سه مکان برای ساماندهی کارگران ساختمانی در قم در نظر گرفته شد 05 مرداد 1399

سه مکان برای ساماندهی کارگران ساختمانی در قم در نظر گرفته شد

شهر بیست/ رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: یکی از مطالبات مهم شورا ساماندهی وضعیت کارگران روزمزد است و دراین‌باره سه‌نقطه موقت برای طرح ساماندهی این کارگران در سطح شهر در نظر گرفته‌شده است.

شناسایی ۸۰۰ شاغل روزبازارها در قم برای حمایت/ شرایط بحرانی درآمد دست‌فروشان 08 اردیبهشت 1399

شناسایی ۸۰۰ شاغل روزبازارها در قم برای حمایت/ شرایط بحرانی درآمد دست‌فروشان

شهر بیست/ معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: فهرستی شامل ۸۰۰ نفر توسط شهرداری تهیه‌شده و به استانداری قم جهت دریافت خدمات ارائه شده است.

وضعیت کارگران ساختمانی وخیم است 24 فروردین 1399

وضعیت کارگران ساختمانی وخیم است

شهر بیست/ عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی استان قم گفت: وضعیت کارگران ساختمانی وخیم است، یعنی کمر کارگران شکسته شده و زندگی آنها به سختی می‌گذرد.