: پیش‌بینی بودجه - پایگاه خبری شهر بیست
پیش‌بینی ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای منطقه ۲ قم ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

پیش‌بینی ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای منطقه ۲ قم

مدیر منطقه دو شهرداری قم گفت: پیش‌بینی بودجه درآمدی منطقه ۲ در سال جاری ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۱۸۰ میلیارد نقدی و ۳۲۰ میلیارد آن غیرنقدی است.