«مردان بلندقامت» - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای ۱۵۰ نمایش خیابانی «مردان بلندقامت» در ایام نوروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

اجرای ۱۵۰ نمایش خیابانی «مردان بلندقامت» در ایام نوروز

«مردان بلندقامت» در طول ایام نوروز توانستند با اجرای ۱۵۰ نمایش‌ خیابانی، ضمن ایجاد جاذبه برای مسافران و همشهریان، به معرفی جاذبه‌های قم، تبلیغ فرهنگ شهروندی و هویت شهری بپردازند.