محمد عباسی یزدی - پایگاه خبری شهر بیست
اهدای بیش از ۱۹ هزار جلد کتاب به کتابخانه فاطمی ۰۹ مهر ۱۴۰۱

اهدای بیش از ۱۹ هزار جلد کتاب به کتابخانه فاطمی

رئیس اداره کتابخانه فاطمی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون ۱۹ هزار و ۵۰۸ جلد کتاب به کتاب خانه فاطمی اهدا شده است، گفت: در شش ماه نخست سال جاری، سه هزار و ۸۱۱ جلد کتاب اهدا شده که از این تعداد هفت نسخه خطی، سه کتاب چاپ سنگی سربی، ۴۵ جلد به زبان های غیر فارسی و دو هزار و ۹۸۹ جلد سایر منابع است.