محمد صالحی مازندرانی - پایگاه خبری شهر بیست
قانون اهدای جنین چالش‌های زیادی دارد ۱۴ دی ۱۴۰۲

قانون اهدای جنین چالش‌های زیادی دارد

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم با بیان اینکه موضوع «نسب» مهم‌ترین مسئله فقهاست، گفت: بحث اهدای تخمک دغدغه مهم فقهی است، اغلب فقها در این قضیه اشکال وارد می‌کنند، یعنی این‌که اسپرم یک مرد بیگانه‌ بخواهد با تخمک یک خانم منزوج شود، حالا مهم نیست این‌که آن زن بیوه باشد و یا ازدواج کرده باشد، در همه صورت‌ها فقها در اهدای تخمک اشکال وارد می‌کنند.