محمد صادق رمضانی مقدم - پایگاه خبری شهر بیست
استقبال از «جمیله» در روز نخست جشنواره «سینما حقیقت» در قم ۲۴ آذر ۱۳۹۸

استقبال از «جمیله» در روز نخست جشنواره «سینما حقیقت» در قم

شهر بیست/ فضای روز نخست سیزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» در قم در سایه اکران مستند «جمیله» به کارگردانی محمدباقر شاهین قرار گرفت.