محمد رستمی - پایگاه خبری شهر بیست
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری «انجمن هنرهای تجسمی» و «مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قم» ۱۷ دی ۱۴۰۱

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری «انجمن هنرهای تجسمی» و «مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قم»

تفاهم‌نامه همکاری مشترک انجمن هنرهای تجسمی و مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قم به منظور توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه هنرهای تجسمی منعقد شد.