«لیلی ۱۰۰۳» - پایگاه خبری شهر بیست
«لیلی ۱۰۰۳» به بازار نشر آمد ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

«لیلی ۱۰۰۳» به بازار نشر آمد

کتاب «لیلی ۱۰۰۳» نوشته زینب امامی‌نیا به همت انتشارات «حماسه یاران» در ایام دهه فجر انقلاب منتشر شد.