شرکت تابان - پایگاه خبری شهر بیست
راه دسترسی شهرک سینمایی نور قم هموار می‌شود ۰۷ مرداد ۱۳۹۸

راه دسترسی شهرک سینمایی نور قم هموار می‌شود

شهر بیست/ معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی قم گفت: گزینه های پیشنهادی برای هموار سازی راه دسترسی و تردد شهرک سینمایی تابان در جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت سینمایی ، اداره کل راه و شهرسازی، مشاور طرح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.