شاکری مهر نبرد تک خوان - پایگاه خبری شهر بیست
نویسنده قمی برگزیده جایزه ملی کتاب سال جوانان شد ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

نویسنده قمی برگزیده جایزه ملی کتاب سال جوانان شد

فهیمه شاکری‌مهر از نویسندگان جوان قم برای نگارش رمان «نبرد تک‌خوان» با موضوع شهادت گروه سرود مدرسه قطب راوندی قم، برگزیده سومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان شد.