شانزدهم آذر - پایگاه خبری شهر بیست
همایش بزرگ «در سوگ خورشید» در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود ۱۵ آذر ۱۳۹۸

همایش بزرگ «در سوگ خورشید» در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود

شهر بیست/ همایش بزرگ «در سوگ خورشید» با اجتماع بانوان فاطمی و دختران دانشجو و با مرثیه سرایی میثم مطیعی برگزار می‌شود.