شانزدهمین جشن تصویر سال - پایگاه خبری شهر بیست
درخشش عکاس قمی در جشن تصویر سال ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

درخشش عکاس قمی در جشن تصویر سال

شهر بیست/ حسین یاراحمدی عکاس جوان قمی در شانزدهمین جشن تصویر سال خوش درخشید.