سینمای چهل ساله انقلاب - پایگاه خبری شهر بیست
دومین نشست بررسی کارنامه چهل‌ ساله سینمای ایران در قم برگزار می‌شود ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

دومین نشست بررسی کارنامه چهل‌ ساله سینمای ایران در قم برگزار می‌شود

شهر بیست/ دومین نشست بررسی کارنامه چهل‌ساله سینمای ایران با موضوع «سینمای مستقل، سینمای عامه پسند؛ کارنامه پیش از انقلاب و پس از انقلاب» در مدرسه اسلامی هنر برگزار می شود.