اطفا - پایگاه خبری شهر بیست
اطفای حریق انبار سیلندر گاز در بلوار امام رضا قم ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

اطفای حریق انبار سیلندر گاز در بلوار امام رضا قم

شهر بیست/ مديرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ايمنی شهرداری قم از اطفای حريق انبار سيلندر گاز در بلوار امام رضا خبر داد.