اطفا - پایگاه خبری شهر بیست
اطفای حريق انبار سيلندر گاز در بلوار امام رضا قم 24 مرداد 1398

اطفای حريق انبار سيلندر گاز در بلوار امام رضا قم

شهر بیست/ مديرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ايمنی شهرداری قم از اطفای حريق انبار سيلندر گاز در بلوار امام رضا خبر داد.