اصلاح روشنایی - پایگاه خبری شهر بیست
ایمن‌سازی و اصلاح روشنایی بوستان‌های شهر در ایستگاه آخر ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

ایمن‌سازی و اصلاح روشنایی بوستان‌های شهر در ایستگاه آخر

آخرین فاز پروژه ایمن‌سازی بوستان‌های شهر آغازشده و تا پایان نیمه نخست سال جاری به طول کامل تکمیل می‌شود.