اسکواش قم - پایگاه خبری شهر بیست
رئیس جدید هیئت اسکواش قم انتخاب شد 13 اسفند 1399

رئیس جدید هیئت اسکواش قم انتخاب شد

در پایان مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش استان قم، رئیس جدید این هیئت ورزشی معرفی شد.