اسکواش قم - پایگاه خبری شهر بیست
رئیس جدید هیئت اسکواش قم انتخاب شد ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

رئیس جدید هیئت اسکواش قم انتخاب شد

در پایان مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش استان قم، رئیس جدید این هیئت ورزشی معرفی شد.