اسماعیل امیرزاده - پایگاه خبری شهر بیست
بازگشت طلاب جهادی به بیمارستان‌های کرونایی قم ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

بازگشت طلاب جهادی به بیمارستان‌های کرونایی قم

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون قم از فعالیت جهادی بیش از ۳۰۰ طلبه و روحانی در بیمارستان‌های قم به منظور کمک به کادر درمان و بیماران خبر داد.