استعفای علی سلطانی از انجمن هنرهای تجسمی - پایگاه خبری شهر بیست
استعفای علی سلطانی از انجمن هنرهای تجسمی قم ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

استعفای علی سلطانی از انجمن هنرهای تجسمی قم

علی سلطانی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی قم با انتشار متنی از سمت خود استعفا کرد.