استعدادیابی رشته ورزشی تنیس - پایگاه خبری شهر بیست
برگزاری نخستین دوره استعدادیابی تنیس در قم ۲۳ تیر ۱۴۰۱

برگزاری نخستین دوره استعدادیابی تنیس در قم

نخستین دوره استعدادیابی رشته ورزشی تنیس با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم برگزار شد.