استاد دانشگاه علم و صنعت ایران - پایگاه خبری شهر بیست
دخالت کارفرما در انتخاب نمای ساختمان آسیب‌زاست ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

دخالت کارفرما در انتخاب نمای ساختمان آسیب‌زاست

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اینکه باید دخالت کارفرما‌ها در طراحی نما حذف شود، گفت: زمانی که معماران از زیر سلطه کارفرما‌یان خارج شوند، قطعاً شاهد نما‌های با اصالتی در سطح شهر خواهیم بود.