اسامی منتخبان شوراهای اسلامی شهرهای تابع قم اعلام شد - پایگاه خبری شهر بیست
اسامی منتخبان شوراهای اسلامی شهرهای تابع قم اعلام شد ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

اسامی منتخبان شوراهای اسلامی شهرهای تابع قم اعلام شد

رئیس ستاد انتخابات استان قم گفت: ۴۰ عضو اصلی و علی البدل شورای شهرهای پنج گانه قم مشخص شدند.