: اساسنامه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری قم - پایگاه خبری شهر بیست
چهار ایراد سازمان شهرداری‌ها به اساسنامه سازمان سیما و فضای سبز شهرداری قم ۲۵ آذر ۱۴۰۱

چهار ایراد سازمان شهرداری‌ها به اساسنامه سازمان سیما و فضای سبز شهرداری قم

معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: اساسنامه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری قم که به تصویب شورای شهر قم و هیئت انطباق رسیده، در چهار مورد باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.