اراضی ملی - پایگاه خبری شهر بیست
جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی نیاز به ورود دستگاه قضایی دارد/ لزوم همراهی جهاد کشاورزی برای اجرای قانون منع فروش 05 آذر 1399

جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی نیاز به ورود دستگاه قضایی دارد/ لزوم همراهی جهاد کشاورزی برای اجرای قانون منع فروش

شهر بیست/ سرپرست شهرداری منطقه شش قم با اشاره به افزایش خرید و فروش‌های غیرقانونی خارج از محدوده شهری، بر ضرورت نظارت دستگاه قضایی و جهادکشاورزی بر ساخت وسازهای غیرقانونی تأکید کرد و گفت: تعدادی از مالکان و دلالان اقدام به فروش اراضی مهدی‌آباد در حاشیه منطقه کرده‌اند.

هرگونه تصرف اراضی ملی خلاف قانون است 02 بهمن 1397
فرماندار قم:

هرگونه تصرف اراضی ملی خلاف قانون است

شهر بیست/ فرماندار قم گفت: هر گونه تصرف اراضی ملی خلاف قانون و بر اساس دستور مستقیم مقام معظم رهبری جرم محسوب می شود و باید دهداری ها و اعضای شورای روستایی با بررسی نیازهای یک روستا برای توسعه مانع این تصرف های قانونی شوند.