ادغام سازمان های شهرداری قم - پایگاه خبری شهر بیست
وزارت کشور تکلیف تجمیع سازمان‌های شهرداری‌ها را مشخص کند 18 آذر 1399

وزارت کشور تکلیف تجمیع سازمان‌های شهرداری‌ها را مشخص کند

شهر بیست/ شهردار قم تجمیع برخی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری‌ها را مستلزم تعیین تکلیف قانونی آن در وزارت کشور دانست.