ادغام سازمان های شهرداری قم - پایگاه خبری شهر بیست
افزایش هزینه‌های جاری شهرداری/ با تجمیع سازمان‌های شهرداری موافقم ۰۴ مرداد ۱۴۰۰

افزایش هزینه‌های جاری شهرداری/ با تجمیع سازمان‌های شهرداری موافقم

شهردار قم بر لزوم تجمیع و ادغام‌سازی برخی سازمان‌های تابعه شهرداری تأکید کرد و گفت: نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی در بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری قم ۲۰ به ۸۰ بود که این عدد در بودجه سال جاری به ۲۹ به ۷۱ رسیده که نشانه خوبی در زمینه مدیریت شهری نیست.

وزارت کشور تکلیف تجمیع سازمان‌های شهرداری‌ها را مشخص کند ۱۸ آذر ۱۳۹۹

وزارت کشور تکلیف تجمیع سازمان‌های شهرداری‌ها را مشخص کند

شهر بیست/ شهردار قم تجمیع برخی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری‌ها را مستلزم تعیین تکلیف قانونی آن در وزارت کشور دانست.