اختصاص ۳۰۰ مدرسه برای اسكان مسافران نوروزی - پایگاه خبری شهر بیست
اختصاص ۳۰۰ مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در قم ۰۲ فروردین ۱۴۰۱

اختصاص ۳۰۰ مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در قم

فرماندار قم با اشاره به آماده سازی ۳ هزار کلاس درس توسط آموزش و پرورش قم جهت اسکان مسافران نوروزی، گفت: این ۳ هزار کلاس درس در ۳۰۰ مدرسه آماده اسکان زائران است.