آیین های سنتی در قم - پایگاه خبری شهر بیست
نوروز در تاریخ قم/ از کلوخ اندازون تا گره زدن سبزه ۰۸ فروردین ۱۳۹۸

نوروز در تاریخ قم/ از کلوخ اندازون تا گره زدن سبزه

شهر بیست/ مردم قم قدیم از هفته‌ها قبل از شروع سال جدید با رسم و رسوم خاصی به استقبال نوروز می‌رفتند.

مروری بر آیین‌ها و میراث معنوی قم ۰۵ دی ۱۳۹۷
در جلسه قم پژوهی مطرح شد

مروری بر آیین‌ها و میراث معنوی قم

یک کارشناس باستان‌شناسی گفت: بسیاری از آیین های سنتی و رسوم ایرانی در آثار سفرنویسان غربی ثبت شده که نشان دهنده قدمت و اهمیت آن است و برای ثبت آنها باید تلاش شود.