، جمع‌آوری هوشمند پسماندهای خشک شهر قم - پایگاه خبری شهر بیست
فراخوان جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک در قم ۲۴ مهر ۱۴۰۲

فراخوان جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک در قم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد طی فراخوانی، جمع‌آوری هوشمند پسماندهای خشک شهر قم را به مجریان بخش خصوصی واگذار کند.