شاعرانگی یک شازده شوربخت - پایگاه خبری شهر بیست
راهیابی هشت نمایش به بخش مسابقه جشنواره استانی تئاتر قم ۱۶ آبان ۱۴۰۰

راهیابی هشت نمایش به بخش مسابقه جشنواره استانی تئاتر قم

اسامی هشت نمایش راه‌یافته به بخش مسابقه بیست‌ودومین جشنواره استانی تئاتر قم اعلام شد.

آغاز مرحله بازبینی آثار جشنواره استانی تئاتر قم ۰۶ آبان ۱۴۰۰

آغاز مرحله بازبینی آثار جشنواره استانی تئاتر قم

مرحله بازبینی ۱۶ اثر متقاضی حضور در بخش مسابقه بیست‌ودومین جشنواره استانی تئاتر قم آغاز شد.

«شاعرانگی یک شازده شوربخت» روی صحنه رفت ۱۰ تیر ۱۴۰۰

«شاعرانگی یک شازده شوربخت» روی صحنه رفت

نمایش «شاعرانگی یک شازده شوربخت» به کارگردانی محمدرضا شاهمردی در خانه نمایش قم به روی صحنه رفت.