استاد فقیهی - پایگاه خبری شهر بیست
شورای عالی شهرسازی مشکل خیابان استاد فقیهی را حل کند 23 اسفند 1399

شورای عالی شهرسازی مشکل خیابان استاد فقیهی را حل کند

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم گفت: مسئله حذف طرح خیابان استاد فقیهی از طرح تفصیلی در خارج از استان قم تصمیم گرفته شده و باید توسط شورای عالی شهرسازی حل شود.