اخبار دانشگاهی قم - پایگاه خبری شهر بیست
جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم برگزار شد 07 اردیبهشت 1398

جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم برگزار شد

شهر بیست/ نخستین مراسم جشن دانش آموختگان ممتاز دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم برگزار شد.