ابقای شهردار قم - پایگاه خبری شهر بیست
واکنش سقائیان‌نژاد به رأی ناپلئونی شورا/ «طبیبی» را برکنار کردم تا شهرداری تخریب نشود ۰۹ بهمن ۱۴۰۱
در پاسخ به «شهر۲۰» عنوان شد

واکنش سقائیان‌نژاد به رأی ناپلئونی شورا/ «طبیبی» را برکنار کردم تا شهرداری تخریب نشود

شهردار قم در خصوص اینکه او در خرداد ۱۳۹۴ با رأی قاطع شهردار شد اما اخیراً در جلسه غیررسمی شورا با رأی ناپلئونی شهردار مانده است، گفت: رابطه شورا و شهرداری بهشت نیست که اختلافی در آن نباشد اما به آن نقطه نرسیده که بخواهد بحث طلاق و جدایی مطرح شود و اگر کار من با جدیّت در شهرداری قم ادامه دارد، به این دلیل است که زمینه کار فراهم است.

تا سه سال دیگر می‌توانم شهردار باشم/ کاربری مونوریل گردشگری می‌شود/ قطار برای افتتاح مترو نداریم/ خط دو مترو را حذف نمی‌کنیم ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
شهردار قم در پاسخ به «شهر۲۰»:

تا سه سال دیگر می‌توانم شهردار باشم/ کاربری مونوریل گردشگری می‌شود/ قطار برای افتتاح مترو نداریم/ خط دو مترو را حذف نمی‌کنیم

شهردار قم با بیان اینکه در خرداد ۱۴۰۱ قانوناً بازنشسته می‌شوم اما به این دلیل که استاد تمام هستم، این موضوع با تأیید هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان می‌تواند تا سه سال تمدید شود، گفت: اگر جمع بندی شورای شهر به این سمت و سو رفت که سقائیان‌نژاد نباشد، حتماً افرادی هستند که بتوانند شهر را اداره کنند.