72 تن قم - پایگاه خبری شهر بیست
ساماندهی پایانه ۷۲ تن قم با اقدامات زیربنایی 08 خرداد 1400

ساماندهی پایانه ۷۲ تن قم با اقدامات زیربنایی

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم از ساماندهی پایانه ۷۲ تن با ساخت سکوهای مسافرگیری، جدول‌گذاری، موزاییک فرش، آسفالت و نصب دوربین‌های ثبت تخلف و نظارتی خبر داد.