۴۵۰ هکتار از اراضی بوستان معصومیه - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای شبکه آبیاری تحت‌فشار در اراضی بوستان معصومیه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

اجرای شبکه آبیاری تحت‌فشار در اراضی بوستان معصومیه

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از اجرای شبکه آبیاری تحت‌فشار در ۴۵۰ هکتار از اراضی بوستان معصومیه و فضای سبز جاده اراک خبر داد.