کرونا، اخبار نوروز، اخبار نوروزی قم، نوروز، عید نوروز، نوروز ۱۴۰۰، اخبار نوروزی، نوروز در قم، مسافران نوروزی، مسافران نوروزی به قم، سفر مسافران نوروزی به قم، شهرداری، شهرداری قم، اخبار شهرداری قم،
ویژگی‌های نمای مطلوب 12 فروردین 1400

ویژگی‌های نمای مطلوب

یک استاد دانشگاه، نمای مطلوب را دارای جنبه‌های فضایی (معماری و شهری)، انسانی (روابط و ادراک حسی افراد نسبت به نما) و کاربردی-عملکردی دانست و اعمال سلیقه و دخالت افراد غیرمتخصص و سودجو در طراحی نما را به عنوان چالشی در این زمینه معرفی کرد.

لزوم تسریع تکمیل پروژه قطار شهری قم 12 فروردین 1400

لزوم تسریع تکمیل پروژه قطار شهری قم

استاندار قم با بیان حمایت مدیریت استان از اجرای طرح‌های تفصیلی شهر و توسعه زیرساخت‌ها در قم، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه قطار شهری تأکید کرد.