کارگران فصلی - پایگاه خبری شهر بیست
سه مکان برای ساماندهی کارگران ساختمانی در قم در نظر گرفته شد 05 مرداد 1399

سه مکان برای ساماندهی کارگران ساختمانی در قم در نظر گرفته شد

شهر بیست/ رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: یکی از مطالبات مهم شورا ساماندهی وضعیت کارگران روزمزد است و دراین‌باره سه‌نقطه موقت برای طرح ساماندهی این کارگران در سطح شهر در نظر گرفته‌شده است.