قطبی - پایگاه خبری شهر بیست
حمایت از ایده‌های نوآور فرهنگی و دینی در «مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق» 15 شهریور 1399

حمایت از ایده‌های نوآور فرهنگی و دینی در «مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق»

شهر بیست/ مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق به تشریح شرایط حمایت از طرح‌های نوآور دینی و فرهنگی پرداخت و گفت: در این مرکز، ایده‌هایی که دارای سه شاخص «ارزش‌آفرینی فرهنگی»، «سودآور یا تاب‌آور» و «تداوم» باشند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.