فیلم چشم - پایگاه خبری شهر بیست
برگزیدگان نوزدهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه قم معرفی شدند ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

برگزیدگان نوزدهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه قم معرفی شدند

نوزدهمین جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه استان قم با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.