فیلم رقص در غبار - پایگاه خبری شهر بیست
«قهرمان» به قم آمد ۰۶ آبان ۱۴۰۰

«قهرمان» به قم آمد

«قهرمان» جدیدترین ساخته سینمایی اصغر فرهادی و نماینده سینمای ایران در آکادمی اسکار به روی پرده سینما ونوس قم رفت.