«شهروند پرسشگر - پایگاه خبری شهر بیست
تأکید شهردار قم بر ضرورت ارتباط بیشتر با شهروندان 27 اسفند 1399

تأکید شهردار قم بر ضرورت ارتباط بیشتر با شهروندان

سید مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم امروز با حضور در سامانه ۱۳۷ در ارتباطی مستقیم به بیش از ۳۰ تماس شهروندان پاسخ داد و تأکید کرد: باید بپذیریم یکی از ضعف‌های ما ارتباط کم با شهروندان است.