شجاعی طبا - پایگاه خبری شهر بیست
تولیدات کارتونی ظرفیتی برای معرفی امام مهربانی‌ها به جهانیان است ۰۵ اسفند ۱۴۰۱

تولیدات کارتونی ظرفیتی برای معرفی امام مهربانی‌ها به جهانیان است

دبیر بخش کارتون هشتمین جشنواره ملی گرافیک رضوی از اختصاص یک بخش از جشنواره ملی گرافیک رضوی به رشته کارتون یاد کرد و گفت: نمادهای بشردوستانه در قالب کارتون ارائه می‌شود و کارتون رضوی ظرفیتی برای معرفی امام مهربان و رئوف به جهانیان عالم است.