سامانه خودارزیابی - پایگاه خبری شهر بیست
استقبال ضعیف قمی‌ها از سامانه خودارزیابی/ تأکید بر خرید اینترنتی ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

استقبال ضعیف قمی‌ها از سامانه خودارزیابی/ تأکید بر خرید اینترنتی

شهر بیست/ تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۴ اسفند فقط ۲۷ هزار نفر در سامانه خودارزیابی مربوط به بیماری کرونا ثبت‌نام کردند که این عدد با توجه به جمعیت بیش از یک میلیون نفری شهر قم آمار اندکی است.